VOLUME 37, ISSUE 1, JANUARY - MARCH 1999

The brain death: death or life?
Stavros J. Baloyannis

Autologous Blood Stem Transplantation for progressive Multiple Sclerosis
A. Kazis, K. Kapinas, VK. Kimiskidis, A. Fassas, A. Anagnostopoulos, I. Sakellari, V. Tsimoutrou

A 7 Minute Neurocognitive Battery to Alzheimers disease in Kreek elderly people
M. Tsolaki, V. Iakovidou, E. Papadopoulou, M. Aminta, E. Nakopoulou, T. Pantazi, A. Kazis

Self-injurious behaviour in children, adolescents and young people with mental retardation
G. Kolaitis, N. Koutouvidis

Treatment of the chronic fatigue syndrome
A. Fotiadou, N. Koutouvidis, S. Ilias, V. Papalimnaiou