Advisory Board "Encephalos" Association
AIKATERINI DIVOLI, President
MIHALIS MANDAS, Vice President
ATHANASIOS KARKANIAS, Secretary General
IRENE SEGREDOU, Secretary
PANAGIOTIS MARIATOS, Treasurer

Editor-in-Chief
AIK. DIVOLI

Editorial Board
I. GIANNOPOULOU
S. BALOYANNIS
A. DOUZENIS

Audit Committee
I. IAKOV
A. PACHI
A. ZACHARIADIS

Scientific Commitee
G. AMOIRIDIS, Heraklion
S. BALOYANNIS, Thessaloniki
D. BRATIS, Athens
AIK. DIVOLI, Athens
A. DOUZENIS, Athens
Ph. GOURZIS, Patra
G. KATSAS, Athens
S. KOTSOPOULOS, Athens
M. LIVADITIS, Alexandroupolis
P. MARIATOS, Athens
J. MOUSAS, Athens
A. PACHI, Athens
K. SIAMOULIS, Thessaloniki
V. VARSOS, Athens