«Η κοινωνικοποίηση των παιδιών στη νηπιακή ηλικία: Εκπαιδευτικές οδηγίες για γονείς»
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑ
Ιωάννα Μάστορα, Διδάκτωρ Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας,
Γενική Γραμματέας Διεθνούς Ιδρύματος Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας, Καθηγήτρια Κολλεγίου University of Indianapolis, Athens

«Το νεογέννητο από τη γέννησή του φέρει όλα τα κύτταρα του νευρικού του συστήματος, τα οποία θα έχει σε όλη τη ζωή του. Αυτά τα κύτταρα περικλείουν την ικανότητα της μάθησης. Το παιδί δεν είναι μόνο μια ενσωμάτωση του μέλλοντος ώριμου ανθρώπου, αλλά είναι και φυλετική ενσωμάτωση του παρελθόντος της ανθρώπινης φυλής. Έτσι, το παιδί είναι «συμπέρασμα» και συγχρόνως «πρόλογος».
(Δανασή Αφεντάκη, Α. 1991)

Περίληψη
Η UNESCO υποστηρίζει ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών είναι και τα σημαντικότερα της ζωής τους. Τότε είναι που αναπτύσσουν τις βασικές φυσικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και διανοητικές δυνατότητές τους. Είναι επίσης ο χρόνος που αναπτύσσουν το βασικό πλαίσιο για τις αξίες της ζωής τους. Στόχοι των γονιών και των εκπαιδευτικών είναι να τα βοηθήσουν:

Κάθε εκπαιδευτική παρέμβαση ξεκινά από την πρώιμη παιδική ηλικία, ει δυνατόν τη νηπιακή. Με βάση τη σύγχρονη παιδαγωγική έρευνα, η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη του νέου ανθρώπου (Πορίσματα ΔΙΟΑΠ). Προκύπτει αδήριτη η ανάγκη να ανιχνευθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού προσχολικής ηλικίας και να παρουσιαστεί με απλό, πρακτικό κι εύληπτο τρόπο ένα πλαίσιο ειδικών οδηγιών για τους γονείς που να βασίζεται σε αναγνωρισμένες μεθόδους κοινωνικοποίησης και θεμελιώδεις αρχές διαπαιδαγώγησης. Η συμβολή των γονιών είναι εξαιρετικά σημαντική, για αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί επιμόρφωση και κατάλληλα έντυπα με σαφείς οδηγίες και προτάσεις (Τζίκας, Α., 2000). Στο πνεύμα αυτό, το Διεθνές Ίδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας (ΔΙΟΑΠ) διοργάνωσε τρεις 3 Διεθνείς συνδιασκέψεις με θέμα: «Μια νέα γενιά αλλάζει τον κόσμο» με σκοπό την εισαγωγή της Κοινωνικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συνήθως βαρύτητα δίδεται μόνο στη ακαδημαϊκή μόρφωση, ενώ παραγκωνίζεται η διαμόρφωση της συνολικής κοινωνικής αγωγής κι ανάπτυξης του ατόμου. Το ΔΙΟΑΠ ανέθεσε στη διακεκριμένη Καθηγήτρια Δρ. Deanna Binder, την ανάπτυξη ενός Οδηγού για τους Γονείς με κατευθυντήριες οδηγίες για την άρτια προσέγγιση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Ο Οδηγός παρέχει το παιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες και κατανοητά παραδείγματα για τους γονείς για να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τα μέλη της οικογένειας. Η παρούσα εργασία ανιχνεύει τα στάδια ανάπτυξης αυτής της πρωτοβουλίας και παρουσιάζει δραστηριότητες του οδηγού για τους γονείς. Εγκέφαλος 2009, 46(4):183-188.

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικοποίηση, νηπιακή ηλικία, οικογένεια, κοινωνική αγωγή, εκπαιδευτική παρέμβαση, οδηγός για τους γονείς.

Η κοινωνικοποίηση αποτελεί βασικό θέμα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Απασχολεί τους επιστήμονες της εξελικτικής ψυχολογίας, αλλά και όλους όσοι εμβαθύνουν στις αναπτυξιακές περιόδους της ζωής (Hughes, M. & Kroehler, M., 2007). Η κοινωνικοποίηση ακολουθεί τρία στάδια: το πρωτογενές στάδιο, που περιλαμβάνει την κοινωνικοποίηση από την οικογένεια, το δευτερογενές στάδιο, που περιλαμβάνει την κοινωνικοποίηση από το θεσμό της εκπαίδευσης, και το τρίτο στάδιο της κοινωνικοποίησης ενηλίκων, όταν τα δρώντα υποκείμενα αναλαμβάνουν να παίξουν ρόλους για τους οποίους δεν έχουν επαρκώς εκπαιδευθεί (Abercrombie, N., Hill, St. and Turner, B., 2000).

Η Κοινωνικοποίηση του Παιδιού παραπέμπει στην ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή του, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις βασικές λειτουργίες: την εξέλιξη των κινητικών λειτουργιών, την ωρίμανση των αισθητηριακών λειτουργιών, την εξέλιξη της γλωσσικής και νοητικής λειτουργίας και τη διαμόρφωση της κοινωνικής συμπεριφοράς. Η ομαλή ανάπτυξη αυτών των λειτουργιών συμβάλλει ανάλογα στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, σημαντικοί φορείς της οποίας είναι η οικογένεια και το σχολείο, με βασικούς εκπροσώπους τη μάνα και το δάσκαλο αντίστοιχα (Τσιπλητάρης, A., 2001).

Στο σχολείο, η κοινωνικοποίηση του παιδιού προσλαμβάνει νέα ψυχοσωματικά στοιχεία και πνευματικές ιδιότητες. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η «κατάκτηση» αυτών των στοιχείων, επιστημονικά ερμηνεύεται σε μια διπολική διάσταση. Από τη μια υποστηρίζεται ότι η κοινωνικοποίηση του παιδιού γίνεται «αναπαραγωγικά», ενώ από την άλλη, ότι αυτή συγκροτείται «διαλεκτικά» και έτσι αναπτύσσεται η πρόοδος και ο πολιτισμός (Τσιπλητάρης, A., 2001).

Σήμερα οι κοινωνικοί ψυχολόγοι και ψυχαναλυτές αναγνωρίζουν τη σημασία του πρώτου σταδίου κοινωνικοποίησης. Συνυπολογίζουν ειδικούς κοινωνικούς παράγοντες, όπως τους διαφόρους τύπους οικογενειών, τις μεθόδους διδασκαλίας των παιδιών και την πρωτεύουσα επιρροή των μελών της οικογένειας και της διαπροσωπικής σχέσης των γονιών με το παιδί και μεταξύ τους (Schaffer, R., 1996). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι γονείς που αναλαμβάνουν το πρωτογενές στάδιο της κοινωνικοποίησης να είναι εφοδιασμένοι με ειδικές οδηγίες και συμβουλευτικές κατευθύνσεις, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στο δύσκολο έργο της κοινωνικοποίησης του παιδιού πριν ακόμη το εμπιστευτούν σε ειδικευμένους επιστήμονες. Μέσα στην οικογένεια το παιδί διαπλάθεται από τη συμπεριφορά, τη γλώσσα, τις γνώσεις, τις ιδέες, τις πεποιθήσεις και τα πρότυπα της, αλλά και από τον τρόπο που η οικογένεια φιλτράρει και παρουσιάζει τον αντικατοπτρισμό της εξωτερικής πραγματικότητας και την ποιότητα του εξωτερικού περιβάλλοντος (Winnicott, D. 1995).

Η UNESCO υποστηρίζει ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών είναι και τα σημαντικότερα της ζωής τους. Τότε είναι που αναπτύσσουν τις βασικές φυσικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και διανοητικές δυνατότητές τους. Είναι επίσης ο χρόνος που αναπτύσσουν το βασικό πλαίσιο για τις αξίες της ζωής τους. Στόχοι των γονιών και των εκπαιδευτικών είναι να τα βοηθήσουν:

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αισθανόμενα την αγάπη των γονιών, με το να τα σέβεστε, παρατηρώντας τις σχέσεις με άλλους ανθρώπους, ακούγοντας σας να συζητάτε για τις αξίες σας, αλληλεπιδρώντας με άλλα μέλη της οικογένειας, ακούγοντας ιστορίες και παρακολουθώντας τηλεόραση, παίζοντας δημιουργικά με άλλα παιδιά, παίζοντας παιχνίδια και δημιουργώντας σχέσεις, έχοντας προσδοκίες και ευθύνες, μαθαίνοντας κανόνες, διερευνώντας τις δυνατότητες τους και τα όρια του κόσμου τους, μαθαίνοντας να συνεργάζονται και να ανταγωνίζονται δίκαια, μαθαίνοντας από άλλους ανθρώπους και τόπους (Binder. D., 2009).

Προκύπτει αδήριτη η ανάγκη να ανιχνευθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες του παιδιού προσχολικής ηλικίας και να παρουσιαστεί με απλό, πρακτικό κι εύληπτο τρόπο ένα πλαίσιο ειδικών οδηγιών για τους γονείς που να βασίζεται σε αναγνωρισμένες μεθόδους κοινωνικοποίησης και θεμελιώδεις αρχές διαπαιδαγώγησης.

Στο πνεύμα αυτό, το Διεθνές Ίδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας διοργάνωσε τρεις 3 Διεθνείς συνδιασκέψεις με θέμα: «Μια νέα γενιά αλλάζει τον κόσμο». Το ΔΙΟΑΠ είναι ένας διεθνής μη κυβερνητικός φορέας με έδρα την Αθήνα. Είναι μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Αθλητικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής (ICSSPE), Μέλος Στήριξης του Ευρωπαϊκού Κινήματος «Ευ Αγωνίζεσθαι» και συνεργάζεται με εθνικά και διεθνή εκπαιδευτικά κι αθλητικά δίκτυα. Πρόεδρος τελεί ο κ. Αντώνιος Τζίκας, τέως Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και Πρέσβης Φιλάθλου Πνεύματος στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Διεθνές Ίδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας θεωρεί πολύ σημαντική την εισαγωγή του μαθήματος της Κοινωνικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συνήθως βαρύτητα δίδεται μόνο στη ακαδημαϊκή επιμόρφωση, ενώ παραγκωνίζεται η διαμόρφωση της συνολικής κοινωνικής πλευράς του ατόμου. Πρωτίστως όμως, τα παιδιά χρειάζονται να βιώσουν και να υιοθετήσουν τις βασικές αρχές της ηθικής, του φιλάθλου πνεύματος, του σεβασμού, της χαράς της συμμετοχής και της επικοινωνίας.

Οι συμμετέχοντες των Διεθνών Συνεδρίων και Συνδιασκέψεων συμφώνησαν ότι:

H ειδική έκδοση «Οδηγός για τους γονείς» τέθηκε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO. Ο Οδηγός εκδόθηκε στo πλαίσιο του προγράμματος «Μια νέα γενιά αλλάζει τον κόσμο», μια πρωτοβουλία που τελεί υπό την υψηλή αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια.

Το ΔΙΟΑΠ ανέθεσε στη διακεκριμένη Καθηγήτρια Δρ. Deanna Binder, την ανάπτυξη ενός Οδηγού για τους Γονείς με κατευθυντήριες οδηγίες για την άρτια προσέγγιση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους για να διαμορφώσουν ισορροπημένη προσωπικότητα και κοινωνικές δεξιότητες. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη οικογένεια είναι η έλλειψη κατευθύνσεων άρτιου τρόπου διαπαιδαγώγησης ώστε να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε ένα υγιές περιβάλλον με βάση παιδαγωγικές αρχές όπως η θετική συμπεριφορά, η ομαδικότητα, η συνεργασία και η φιλία. Ο Οδηγός παρέχει το παιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες και κατανοητά παραδείγματα για τους γονείς για να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με τα μέλη της οικογένειας.

Ο Οδηγός απευθύνεται σε γονείς κι εκπαιδευτικούς και παρουσιάζει επικοινωνιακές δεξιότητες, τεχνικές αποφυγής σύγκρουσης και παιδαγωγικές αρχές. Ο Οδηγός αυτός κρίθηκε από το εκπαιδευτικό τμήμα της UNESCO. Οι παρακάτω οδηγίες, προτάσεις και συμβουλές εμπεριέχονται στον Οδηγό για τους Γονείς.

Δραστηριότητες

Με βρέφη:

Με νήπια και μικρά παιδιά:

Με παιδιά που είναι έτοιμα ν' αρχίσουν το σχολείο:

Δίκαιο παιχνίδι και σεβασμός στους κανόνες

Τα μικρά παιδιά μαθαίνουν να έχουν δίκαιη συμπεριφορά ενώ παίζουν με την εκμάθηση και το σεβασμό των κανόνων καθώς και παρατηρώντας και μαθαίνοντας από τους ενηλίκους και τα μεγαλύτερα παιδιά στις οικογένειες και τις κοινότητές τους.

Συμβουλές

Η δίκαιη συμπεριφορά στο παιχνίδι δεν είναι έμφυτη - διδάσκεται

Το δίκαιο παιχνίδι δε συμβαίνει αυτόματα όταν τα παιδιά και οι νέοι συμμετέχουν σε παιχνίδια κι ομαδικές δραστηριότητες. Στην πραγματικότητα, η έρευνα που διεξήχθη σε πολλές χώρες υποδηλώνει την ανησυχία ότι μερικές ανταγωνιστικές αθλητικές δραστηριότητες συμβάλλουν πραγματικά σε άδικες συμπεριφορές - εξαπάτηση, κατάχρηση ουσιών, επιθετικότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι το δίκαιο παιχνίδι πρέπει να διδαχθεί, να επιβληθεί και να ενισχυθεί. Διδάσκετε το δίκαιο παιχνίδι όταν:

Δραστηριότητες

Με βρέφη:

Με νήπια και μικρά παιδιά:

Με παιδιά που είναι έτοιμα ν' αρχίσουν το σχολείο:

Συμβουλές

Η αυτοεκτίμηση είναι η συλλογή των πεποιθήσεων ή των συναισθημάτων που έχουμε για τον εαυτό μας. Αυτές οι πεποιθήσεις και τα συναισθήματα επηρεάζουν τα κίνητρα, τις τοποθετήσεις, και τις συμπεριφορές μας. Αρχίζουν να διαμορφώνονται από τα πρώτα μας χρόνια. Τα μικρά βρέφη γνωρίζουν καλά τα θετικά κι αρνητικά μηνύματα που λαμβάνουν από τους γονείς/κηδεμόνες και από το περιβάλλον τους.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες, τα παιδιά θέτουν προκλήσεις στους εαυτούς τους. Η έννοια της επιτυχίας μετά από επιμονή ξεκινά από νωρίς. Καθώς ένα παιδί προσπαθεί, αποτυγχάνει, προσπαθεί ξανά, αποτυγχάνει πάλι, και τελικά πετυχαίνει, αναπτύσσει τις ιδέες του για τις ικανότητές του. Η συνεπής καθοδήγησή σας, οι θετικές συμπεριφορές σας και η ενθουσιώδης ενθάρρυνσή σας βοηθούν το παιδί σας στο να διαμορφώσει ακριβείς και υγιείς αντιλήψεις για το είναι του.

Ακούστε και αναγνωρίστε

Δομή για την επιτυχία

Ενισχύστε

Παρέχετε λογικό έλεγχο

Πρότυπο

Παρακάτω παρατίθενται μερικές ιδέες για να σας βοηθήσουν να παραμείνετε σταθερά ένας σεβαστός, αξιαγάπητος γονέας/κηδεμόνας:


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Abercrombie, N., Hill, St. & Turner, B., (2000) The Penguin Dictionary of Sociology (4th edition) London Penguin Books.
 2. Alphonse, A (2006) Teachers lack proper training, The National p.7
 3. Anderson, G. (1990) Fundamentals of educational research. London: The farmer Press
 4. Binder, D. (2009) Raise a Champion, IFOSE pbs, ABAKIO, Athens
 5. Binder D., et al (2000) Be a Champion in Life! IFOSE pbs ABAKIO Athens
 6. Hughes, M. & Kroehler, M., (2007) Sociology, The Core, 9th edition, Amazon pbs.
 7. United Nations Convention on the Rights of the Child (http://www.rcmp-grc.gc.ca/pdfs/NCD-poster_e.pdf)
 8. Newman, Alexander.  Non-Compliance in Winnicott's Words: A Companion to the Work of D.
 9. W. Winnicott. New York: New York UP, 1995
 10. Schaffer, R., (1996) in Hewstone, M. & Stroebe, W. (2007) Introduction to social psychology: A European perspective. UK. TJ International LTd, Padstow Cornwall
 11. Χελλμπρύγκε, Γ.Χ. φον Βίμπφεν (1976) Οι πρώτες 365 μέρες στη ζωή ενός παιδιού, Η ανάπτυξη του βρέφους, Εκδόσεις Νότος, σελ. 171-5
 12. Δανασή-Αφεντάκη, Α. (1991) Εισαγωγή στην Παιδαγωγική, Μάθηση και Ανάπτυξη, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Τόμος, Γ', Αθήνα
 13. Παρασκευόπουλος, Ι. (1985) Εξελικτική Ψυχολογία, Η Ψυχική Ζωή από τη σύλληψη έως την ενηλικίωση, προγεννητική περίοδος - βρεφική ηλικία, Τόμος 1, σελ. 140-8
 14. Πόρισμα 1ης Διεθνούς Προκαταρκτικής Συνάντησης: «Μια νέα γενιά αλλάζει τον κόσμο», Αθήνα, 11-13 Νοεμβρίου 2006. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της European Fair Play Movement.
 15. Κιτσαράς, Γ. (1988) Εισαγωγή στην προσχολική παιδαγωγική, Αθήνα
 16. Καζαντζή-Αζίζι Α. (1982) Σχολική ωριμότητα και νηπιαγωγείο, Περιοδικό Σύγχρονο νηπιαγωγείο, τεύχη 5-6 - 1982
 17. Πυργιωτάκης, Ι. (1984)  Κοινωνικοποίηση κι εκπαιδευτικές ανισότητες-Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα
 18. Β. Παπαγεωργίου (Εκδ.) Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων. University Studio Press, Θεσσαλονίκη. Σελ. 142-148.
 19. Τσιπλητάρης, A., (2001). Η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Ατραπός- Περιβολάκι.
 20. Τζίκας, Α. (2008). Αρχείο Ομιλιών Προέδρου ΔΙΟΑΠ, Διεθνές Ίδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας.