Η πενηντατετράχρονη πορεία του περιοδικού "Εγκέφαλος Αρχεία Νευρολογίας και Ψυχιατρικής" 1950-2004
ΔΙΒΟΛΗ ΑΙΚ.
Ανακοίνωση στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής, Κως, Μάιος 2004

Το επιστημονικό περιοδικό "Εγκέφαλος" πρωτοβγαίνει το 1950.

Εκδότες του τρεις Νευρολόγοι-Ψυχίατροι: Φώτης Σκούρας, Νάσος Χατζηδήμος, Μιχαήλ Στριγγάρης.

Ο θάνατος του Σκούρα το 1953 έκανε αδύνατη την συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού καθώς η χρηματοδότηση του μειώθηκε στα δύο τρίτα.

Το 1962 με την πραγματοποίηση του πρώτου συνεδρίου της Ελληνικής Νευρολογικής και Ψυχιατρικής Εταιρείας έγινε αισθητή η έλλειψη ενός ειδικού νευροψυχιατρικού περιοδικού. Τότε οι Α. Χατζηδήμος και Μ. Στριγγάρης πρότειναν στο Δ.Σ, της εταιρείας να της διαθέσουν το περιοδικό σαν όργανό της. Η πρόταση έγινε δεκτή και το περιοδικό εκδίδεται ως όργανο και μετέπειτα ως δελτία της εταιρείας μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ογδόντα που αποφασίζεται η αυτοδιάλυση της εταιρείας.

Τότε για να διασφαλιστεί και νομικά η συνέχιση της έκδοσης του de facto ανεξαρτήτου περιοδικού ήταν απαραίτητη η ίδρυση του Συλλόγου "Εγκέφαλος"; το 1989.

Από το 1990 συντελούνται διαδοχικά στο περιοδικό ποίκιλες αλλαγές.

 1. Δημιουργείται επιστημονική επιτροπή για την πληρέστερη αξιολόγηση των υποβαλλομένων εργασιών και άρθρων.
 2. Υπάρχει συνεργασία Συντακτικής-Επστημονικής Επιτροπής με τη συμμετοχή και νευροχειρουργών.
 3. Οι δημοσιεύσεις στον "Εγκέφαλο" ταξινομούνται βάσει των οδηγιών της Επιτροπής του ΙΑΤΡΟΤΕΚ ώστε τα ιατρικά περιοδικά να παρουσιάζουν ομοιογένεια. Γίνεται προσπάθεια οι υποβαλλόμενες εργασίες να έχουν συγκεκριμένη δόμηση και βιβλιογραφική παράθεση.
 4. Από τριετίας ολόκληρο το περιεχόμενο του περιοδικού εμφανίζεται στο Internet (www.encephalos.gr).
 5. Απαιτείται μεγάλη Αγγλική περίληψη ώστε ο μη γνωρίζων την Ελληνική Γλώσσα να έχει τη δυνατότητα να πληροφορείται τα πλέον σημαντικά κάθε δημοσίευσης.
 6. Το περιοδικό αποτελεί το βήμα για τα δημοσιεύματα τριών άλλων εταιρειών:
  - Της Εταιρείας δια την βελτίωσιν της ποιότητος ζωής των χρονίως νευρολογικώς πασχόντων",
  - της Ελληνικής Εταιρείας νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών και
  - της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχικής υγιεινής και νευροψυχιατρικής του παιδιού.
 7. Από δωρεά παρεχόμενη στο Σύλλογο "Εγκέφαλος" χορηγείται υποτροφία σε φοιτητή-τρια Ιατρικής ή σπουδαστή-τρια συναφούς κλάδου.
 8. Τέλος, το περιοδικό εξακολουθεί την τακτική τριμηνιαία έκδοση και κυκλοφορία του και δωρεάν διανομή του σε Νευρολόγους, Ψυχιάτρους και Νευροχειρουργούς καθώς και τους ειδικευόμενους των κλάδων αυτών και τις Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Κύπρου και Μεγάλης Βρετανίας.
 9. Τα έξοδα της έκδοσης του περιοδικού καλύπτονται την τελευταία τριακονταπενταετία αποκλειστικά από φαρμακευτικές εταιρείες στις οποίες είμαστε ευγνώμονες μια και χωρίς αυτές το έργο μας δεν θα ήταν εφικτό.

Μπορούμε νομίζω να πούμε ότι κάποιες επιθυμίες και προσδοκίες των πρώτων εκδοτών εκπληρούνται με την εξελικτική πορεία του περιοδικού Εγκέφαλος".