ΤΟΜΟΣ 56, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Επιληπτικές Κρίσεις σε Ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση
Σ. Παπαγιαννόπουλος, Μ. Ζαμπάκη, Ε. Κουτσουράκη, Δ. Κάζης, Δ. Βλαϊκίδης, Ο. Αργυροπούλου, N. Βλαϊκίδης

Αυτοκτονικότητα στην Τρίτη Ηλικία: Επιδημιολογία, Παράγοντες Κινδύνου και Παρεμβάσεις
Ρ. Γουρνέλλης, Β. Ευσταθίου