ΤΟΜΟΣ 55, ΤΕΥΧΟΣ 4, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Η Θεραπευτική των Ψυχιατρικών Νόσων κατά την Μετά-Ιπποκρατική Αρχαία Ιατρική
Σ. Κωτσόπουλος

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ): Ανασκόπηση
Σ. Κωτσόπουλος

Επίδραση των Ηχητικών Υποδείξεων στην Κοντινή και Μακρινή Κατονομασία Αντικειμένων με τη Χρήση ενός Διαδραστικού Πίνακα στον Χώρο της Αποκατάστασης: Μια Προκαταρκτική Μελέτη
Φ. Δεργιανλή, Ε. Μουζά, Χ. Πρωΐου