ΤΟΜΟΣ 57, ΤΕΥΧΟΣ 3, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Τα σημεία των καιρών: Αναφορά περίπτωσης ασθενούς που εμφάνισε συναφείς με τον covid-19 παραληρητικές ιδέες
Α. Τσελεμπής, Γ. Βουράκη, Μ.-Ε. Γαλανάκη, Ε. Τσομάκα, Ι. Τριανταφύλλου, Αικ. Ρουμπή, Δ. Μπράτης, Α. Παχή

Επιδείνωση της ψυχολογίας λόγω αστικοποίησης
Χ. Θελερίτης