ΤΟΜΟΣ 56, ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Το Σχολείο: Τόπος Δοκιμασίας και Ψυχοκοινωνικής Προσαρμογής των Μαθητών
Ι. Γιαννοπούλου

Διαχρονικός ο Ρόλος του Εθελοντισμού στην Προστασία Κοινωνικά Αποκλεισμένων Παιδιών και Νέων: Τα Παράδοξα της Επισιτιστικής Ανασφάλειας στην Ελλάδα, η Τράπεζα Τροφίμων και η «Κιβωτός του Κόσμου»
Γ. Τσομπάνογλου

Πώς Αποτυπώνονται η Άνοια και τα Συναφή της Νοσήματα σε Κείμενα από το 1555 π.Χ. μέχρι τον 7ο μ.Χ. Αιώνα: Η Περίπτωση του Γαληνού και του Παύλου Αιγινήτη
Α.Β. Καραπέτσας, Π..Β. Μανδράκης