Βία στην οικογένεια και βία στο σχολείο
ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Β.
Αν. Καθηγήτρια Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

*Εισήγηση με τη μορφή διαφανειών (powerpoint)

Παιδιά θύματα βίας-Ανήλικοι παραβάτες

Ανήλικοι θύματα-ανήλικοι δράστες

Έννοια της βίας

Βία υπάρχει σε κάθε πράξη ή παράληψη, η οποία βλάπτει τη ζωή, τη φυσική ή ψυχολογική ακεραιότητα ή την ελευθερία ενός προσώπου και η οποία βλάπτει σοβαρά την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Μορφές βίας

Ορισμοί

Έκταση και συχνότητα θυματοποίησης

Αιτιολογικοί παράγοντες της βίας

Παράγοντες που αναπαράγουν τη βία

Βία στο σχολείο

Η αναπαραγωγή της βίας

Οικογένεια ως χώρος εκμάθησης της βίας

Βία στην οικογένεια

Συλλογική αποδοχή και εξύψωση της βίας

Βίαιοι πολίτες

Η αναπαραγωγή της βίας

Βίαιοι γονείς-Παιδιά-θύματα βίας-βίαιοι πολίτες-Βία στην οικγένεια-Βία στο σχολείο-Βία στην κοινωνία

Συνέπειες στα παιδιά θύματα βίας

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της θυματοποίησης από ψυχοσωματικές διαταραχές έως κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, διαταραχές ύπνου (νυχτερινή ενούρη-ση) και όρεξης, απόπειρες αυτοκτονίας ή τετελεσμέ-νες αυτοκτονίες, χρήση τοξικών ουσιών, εθισμός, πα-ραβατικότητα, προβλήματα στην κοινωνική τους λειτουργικότητα

Παράγοντες κινδύνου για την παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων

Ατομικοί παράγοντες

Σχολείο και κοινότητα

Συνομίληκοι

Η εικόνα των ανηλίκων παραβατών

Το προφίλ

ΟΤΑΝ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ή/και ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ: ΕΓΚΑΙΡΗ, ΕΛΑΧΙΣΤΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ.

Συμπεράσματα-Προτάσεις

Κλείνοντας


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ARTINOPOULOU, VASSO. Womens' family abuse. Nomiki Bibliothiki, Athens, 2006 (in greek)

ARTINOPOULOU, VASSO. School Violence. Research and Policies in Europe. Editions Metaixmio, 2001, Athens (in greek)

EDWARDS S.S. M. Policing "Domestic" Violence Women, the Law and the State, Sage Publications, London, 1989.

COMMISSION EUROPEENNE. L'Opinion des Europeens sur la violence domestique dont sont victimes les femmes, Eurobarometre 51.0, Bruxelles, Juin 1999

DOMESTIC VIOLENCE ADVISORY COUNCIL. Preventing Domestic Violence: A blueprint for the 21st Century, Sacramento, California Department of Health Services, October 1998.

GELLES, R.J. Intimate Violence in Families (3rd edition), California, Sage Pub., 1997.